Suurin osa autoilijoista huomioi hirvivaroitusmerkit ja ajaa vaara-alueilla varovaisemmin.

Hirvet, peurat ja kauriit ovat taas lisääntyvässä määrin liikkeellä. Suurin riski törmätä hirvieläimeen on etenkin sellaisilla alueilla, joissa riista-aidat alkavat ja päättyvät. Vuorokaudenajoista lähitunnit ennen ja jälkeen auringonlaskua ovat onnettomuusaltteinta aikaa.

Liikenneturvan kyselyn mukaan suurin osa autoilijoista ottaa hirvivaroitusmerkit hyvin huomioon. Jopa 95 prosenttia vastaajista ilmoitti tarkkailevansa ympäristöä tavallista tarkemmin hirvivaroitusmerkkialueilla. Kahdeksan kymmenestä sanoi jättävänsä myös enemmän turvaväliä ja alentavansa nopeutta ainakin riskiaikoina. Ajonopeuden laskeminen antaa lisäaikaa reagoida äkillisiin tilanteisiin ja lieventää myös mahdollisia vahinkoja.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen kertoo, että peura- ja kaurisonnettomuudet eivät useimmiten johda henkilövahinkoihin autoilijoiden kohdalla, mutta moottoripyöräilijöille ja mopoilijoille niillä voi olla kohtalokkaat seuraukset.

Kesäkuun ensimmäinen päivä voimaantulleen uuden tieliikennelain myötä tienvarsilla on jatkossa hirvivaroitusmerkin lisäksi kauriseläimistä varoittava liikennemerkki. Varsinais-Suomessa merkkiä on käytetty viime vuodesta lähtien, sillä alueella on paljon peuroja ja kauriita.