Liikenne- ja viestintäministeriön Tutkimuksen mukaan kameratolpat vähentävät suuria ylinopeuksia ja sen myötä onnettomuuksia.

”Kun keskinopeudet laskevat pari prosenttia, onnettomuuksien määrä vähenee merkittävästi”, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Automaattisen nopeusvalvonnan on arvioitu vähentävän henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien vuotuista lukumäärää noin 90 henkilöllä ja liikennekuolemia liki 30 henkilöllä.

”Kameravalvonnan lisääntymisen ohella esimerkiksi rikesakkojen euromääräiset korotukset ovat vaikuttaneet ihmisten ajokäyttäytymiseen”, Ihalainen sanoo. Hänen mukaansa kameratolpat eivät lisää ruuhkautumista eivätkä peräänajoja, vaikka osa autoilijoista jarruttaa peltipoliisin nähdessään.

”Suurin osa autoilijoista ajaa tasaisesti, eikä ajonopeudessa tapahdu suuria muutoksia. Automaattivalvonta tasaa liikennevirtaa, vähentää ohituksia ja kasvattaa etäisyyksiä”, Ihalainen sanoo. 

Brittitutkimuksen mukaan vakavat törmäysonnettomuudet vähenivät yli 36 prosenttia, kun tieosuudelle asennettiin keskinopeuskamera. ”Se on mairitteleva luku, mutta meillä ei varmaan ihan samaan päästä. Suomen liikennemäärät ovat niin paljon pienemmät kuin Britanniassa.”

Suomessa on noin 950 kameratolppaa. Viime kesänä ne kuvasivat noin prosentin verran koko liikennevirrasta, eli ylinopeutta ajavien määrä on pieni.