Autot eivät tuota hiilidioksidipäästöjä vain liikkuessaan, vaan niitä syntyy myös autojen valmistusprosessin aikana.

Hillitäkseen kasvihuoneilmiötä Toyota pyrkii strategiansa mukaisesti nollatason CO2-päästöihin tehtaissaan. Tämä onnistuu hyödyntämällä entistä tehokkaammin vaihtoehtoisia energialähteitä.

Toyota aikoo tehostaa tuotantolinjojaan. Kun niistä tehdään lyhyempiä, tuotetaan samalla myös vähemmän CO2-päästöjä. Toyota tekee tiloistaan myös entistä energiatehokkaampia ja ottaa niissä käyttöön uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa sekä pienen hiilijalanjäljen energiaratkaisuja, kuten vetyä.