Kasvava väestömäärä, taloudellinen kasvu ja toive entistä mukavammasta elämästä luovat paineita luonnon resurssien riittävyydelle ja tuottavat samalla yhä enemmän jätettä.

Toyota haluaa luoda esimerkillisen, luonnonvaroihin ja kierrätykseen perustuvan yhteisön neljää osa-aluetta hyödyntäen.

Toyota aikoo:

  • Käyttää entistä enemmän ympäristöystävällisiä materiaaleja.
  • Suunnitella yhä pitkäkestoisempia tuotteita ja käyttää niitä pidempään.
  • Suunnitella entistä tehokkaampia ja perusteellisimpia kierrätysratkaisuja.
  • Käyttää uusissa autoissa enemmän jo käytöstä poistetuista autoista saatuja raaka-aineita.

Toyotalla on jo 40 vuoden kokemus erilaisista innovaatioista, ja tulevaisuudessa Toyota aikoo saavuttaa entistäkin parempia tuloksia.